Google Analitika i praćenje konverzija

Google Analitika

Odlučili ste se za detaljno definisanje i kreirane vašeg online nastupa. AdWords kampanje su pokrenute, broj poseta na sajtu se povećao, ljudi klikću na vaše zanimljive i drugačije oglase. Sve izgleda savršeno? Međutim, da li je zaista tako?

Ako ocenjujete uspeh kampanje isključivo prema saobraćaju koji generišu, onda vrlo verovatno ignorišete prave metrike koje definišu uspeh poslovanja u digitalnom svetu.

Nemojte žrtvovati broj konverzija kao i stopu zadržavanja na vašem veb sajtu zarad opsednutosti brojem poseta.

Pravilna analiza statističkih podataka pre, u toku, i posle kampanje jedan je od najvažnijih faktora njene uspešnosti. Prednost digitalnog marketinga upravo i jeste u toj merljivosti. Broj klikova i prikaza, frekvencija prikazivanja oglasa, demografski podaci i podaci o interesovanjima posetilaca samo su neki od podataka koje možemo dobiti korišćenjem alata koji se zove Google Analytics.

Google Analitika i praćenje konverzija

Google analitika, međutim, ne prikazuje kako napreduju vaše kampanje bez dodatnih postavki. Ono što se mora uraditi jeste definisanje šta je to što je kritično za vaše poslovanje i zatim te parametre detaljno pratiti.

Najvažnije metrike su:

  • Prodaja;
  • Klik na dugme za poziv;
  • Rezervacija;
  • Lidovi;
  • Prijava na Newsletter;
  • Skidanje PDF dokumenata;
  • Slanje email-a.

Integracija AdWords-a i Analytics-a omogućava da se optimizacija kampanje ne završi samo na kvantitativnoj analizi (upoređivanju cena klika), već da se i kvalitativno odredi koji su klikovi i koji posetioci najvredniji vama kao oglašivaču. Google AdWords kampanju trebalo bi fokusirati na njih.

Donesite strateški važne odluke koje se zasnivaju na proverenim statističkim podacima i vaše kampanje će zasigurno početi da donose bolje rezultate.