Usluge grafičkog dizajna

Grafički dizajn

Dizajn je sam po sebi preširok pojam i ne odnosi se na specifičnu disciplinu, već predstavlja kreativni proces donošenja odluka koje za cilj imaju kreiranje ili krajnje oblikovanje nekog proizvoda. Ukoliko se shvati na pravi način, grafički dizajn može biti moćan jezik komunikacije između vas i vašeg potencijalnog kupca ili korisnika usluga.

Cloud Media tim dobro govori dizajnerskim jezikom, odn. vizuelnim oblikovanjem vašeg nastupa na tržištu (dizajn logoa i vizuelnog identiteta, brendiranje objekata i vozila...). Voleli bismo da saslušamo sve želje i ideje i da razgovaramo o tome šta možemo zajedno učiniti kako bi se vaša kompanija vizuelno izdvojila od svih ostalih. Garantujemo vam predan rad, poštovanje dogovorenih rokova i transparentan odnos.

Logo dizajn Logo dizajn
Vizuelni identitet Vizuelni identitet
Veliki formati Veliki formati

Cenovnik usluga grafičkog dizajna

Usluga Cena
Dizajn logoa (izrada novog ili redizajn postojećeg logoa u vektorskom formatu; 3 predloga uz 3 revizije, u CMYK i RGB profilima) od 100€
Dizajn vizuelnog identiteta (logo, vizit karta, memorandum i koverta) od 200€
Dizajn vizit karte (akreditacije, stikeri i pozivnice) od 30€
Dizajn flajera (sve vrste flajera u A4, A5 ili A6 formatima) od 50€
Dizajn kataloga (sve vrste kataloga, brošura ili jelovnika za restorane) od 20€ po A4 strani
(za preko 10 strana – 15€ po strani)
Dizajn oglasa (print i digital oglasna rešenja svih dimenzija) od 30€
Dizajn velikih formata (posteri i panoi, bilbordi, brendiranje štandova, lokala i vozila u visokoj rezoluciji) od 50€

Deo našeg portfolia

Optimum Recovery
Motorkov
Smart gradnja
Mondline Pro
Avis
Avis
Landways
Dubis Fitness